Osteopatia contra acúfens i tinnitus

Els acúfens són un veritable problema a nivell de la sanitat pública, hi ha diversos milions de persones que sofreixen acúfens a Espanya. S'estima que entre un 12 a [...]

Tractament osteopàtic de les pubalgies

QUÈ ÉS I EN QUÈ CONSISTEIX LA PUBALGIA O OSTEOPATÍA DE PUBIS? La pubalgia o osteopatía de pubis consisteix en la inflamació dels músculs aductores a nivell de la [...]

Rectificació Cervical

La lordosis cervical és la corba que presenta fisiològicament la columna cervical quan són vistes en un plànol sagital (perfil). Les cervicals estan dissenyades per protegir el con médulo [...]