A quien va dirigida la osteopatía

Qui es pot beneficiar de l’Osteopatia a Motec?

L’Osteopatia NO té límit d’edat en la seva aplicació per ser un tractament no invasiu, des del
beu a la persona gran poden tractar-se mitjançant l’aplicació de tractaments específics en funció
necessitats.

L’equip de Motec organitzarà les estratègies d’abordatge atenent les necessitats que cada pacient requereixi, organitzant la prestació dels serveis osteopàtics d’acord amb les necessitats i les edats dels pacients, ia cada cas particular.

Per aquesta raó els osteòpates us proporcionaran recomanacions específiques en funció de les vostres malalties, a més d’estar a la vostra disposició per respondre a qualsevol pregunta i orientar-vos en el transcurs de les nostres teràpies.