Com és una sessió d’Osteopatia a Motec?

Una sessió d’osteopatia a Motec (Medicina Osteopàtica i Teràpia Crani-Sacral) és sempre individual. S’hi estableix un diàleg entre les mans de l’osteòpata i els teixits del pacient. Consta dun primer temps avaluatiu i un segon temps terapèutic. A la sessió es realitzarà la història clínica juntament amb els test diagnòstics ia posteriori s’aplicaran les tècniques manuals adequades per resoldre els símptomes del pacient.

Les tècniques d’elecció varien en funció de les característiques del pacient (edat, sexe, malalties associades…) i la naturalesa de la lesió (estructural, visceral, cranial, miofascial…). La multitud de tècniques inclou manipulacions vertebrals i articulars, mobilitzacions, tècniques de teixits tous, tècniques miofascials, tècniques d’escolta cranial, tractaments viscerals, tractament craneosacral, etc.

osteopata en barcelona

L’aplicació de les tècniques osteopàtiques es realitzaran respectant SEMPRE el límit del dolor del pacient.

L’osteòpata ajuda que el cos segueixi el camí de la curació. Per això cal un temps de descans entre una sessió i una altra perquè el pacient s’adapti i es curi.